Ämnesområde:

Energi

Teknisk energi ersätter mänskligt arbete. Utan energikällor som olja och vattenkraft skulle produktiviteten och den tekniska utvecklingen inte kunna nå de höjder den har idag.

Men fossil olja, kol och naturgas är grunden för de radikalt ökade halterna av växthusgaser, som är på väg att ändra klimatet med mycket allvarliga konsekvenser för mänskligheten. I Sverige och många andra länder dominerar idag tanken, att den fossila energin måste avvecklas.

Men är planerna tillräckligt radikala? Går det tillräckligt snabbt? Finns det annan energi, som kan ersätta? Och hur mycket måste vi minska energikonsumtionen?

Rekommenderade motioner i detta ämnesområde

På utskottsmötet för detta ämne har följande motioner blivit rekommenderade:

Motion nr 205, Stoppdatum för fossila bränslen
Motion nr 236, Förbjud import av och ny infrastruktur för fossilgas i Sverige
Motion nr 196, Lyssna på IPCC i energifrågorna
Motion nr 49, Elektrifiera transportsektorn
Motion nr 48, Bygg ut havsbaserad vindkraft för transportsektorns behov och för export


Vinnande motion i detta ämnesområde:
Motion nr 205, Stoppdatum för fossila bränslen


Åter till Påverka politiken-sidan | Se alla motionerSe alla motioner | Skriv en egen motion

Motioner om Energi