Ämnesområde:

Global rättvisa

För samma arbetsinsats är utdelningen av nyttigheter till de arbetande väldigt olika i olika delar av världen. De "högt utvecklade länderna" har i århundraden utnyttjat andra länders råvaror och billiga arbetskraft.

Nu sker en snabb industrialisering i många tidigare fattiga länder och den ekonomiska kartan håller på att ritas om. Samtidigt hotar många av de värsta följderna av klimatförändringarna dem som är mest sårbara och bidragit minst till utsläppen. Hur ska Sverige agera nationellt och internationellt för att bidra till en omställning som tillgodoser behovet av rättvisa och skyddar de mest utsatta?

Rekommenderade motioner i detta ämnesområde

På utskottsmötet för detta ämne har följande motioner blivit rekommenderade:

Motion nr 184, Bättre kontroll av Sveriges multilaterala utvecklingssamarbeten
Motion nr 181, Garantera miljö- och människorättsförsvarares säkerhet och rättigheter
Motion nr 67, Tredubbla Sveriges avsättning till FN:s gröna fond.


Vinnande motion i detta ämnesområde:
Motion nr 181, Garantera miljö- och människorättsförsvarares säkerhet och rättigheter


Åter till Påverka politiken-sidan | Se alla motionerSe alla motioner | Skriv en egen motion

Motioner om Global rättvisa