Ämnesområde:

Övergripande

Allting hänger ihop. Samhällets alla delar över hela jorden måste styras mot tillräckligt stora och tillräckligt snabba förändringar för att klimathotet ska kunna avvärjas.

De förändringar som krävs för att världen ska leva upp till Paris-avtalets ambitioner är radikala. Förutom en omställning av energi-, transport- och jordbruksmetoder måste vi, enligt FN:s klimatpanel, fånga in och lagra stora mängder av de växthusgaser som redan släppts ut för att nå långsiktig hållbarhet. Vilken roll kan Sverige spela för att dessa mål ska mötas i tid?

Befolkningsmajoriteter måste vinnas för en förändrad politik. Företagen måste få tydliga incitament att utvecklas i hållbar riktning. Kommer planerade klimatlag och -mål att räcka? Hur åtgärdas konsumtionens utsläpp? Vad i det ekonomiska systemet måste ändras? Hur formulerar vi visioner om ett hållbart samhälle?

På grund av stort antal inskickade motioner i detta ämne har det delats upp i två områden, Övergripande 1 och Övergripande 2. En vinnande motion kommer att röstas fram från vardera området.

Rekommenderade motioner i detta ämnesområde

På utskottsmötet för detta ämne har följande motioner blivit rekommenderade:

Motion nr 224, Basera Sveriges klimatlag på en koldioxidbudget för 2-gradersåtagandet
Motion nr 175, Lagstadga om naturens rättigheter
Motion nr 98, Omfördelning av försvarsutgifterna till internationellt miljösamarbete
Motion nr 245, Ett hushållningstillägg med full återbäring kan lösa miljöproblemen.
Motion nr 93, Undvik att ansluta Sverige till odemokratiska globala handelsavtal
Motion nr 168, Klimatmobilisering
Motion nr 159, Naturarrende, återföring av ekonomiska medel till resursregioner
Motion nr 117, Utveckling av styrmedel för begränsning av utsläpp av klimatgaser
Motion nr 110, Konkret mätmetod för uppföljning av klimatåtgärder
Motion nr 72, Hämta inspiration från Kuba
Motion nr 54, Riksomfattande folkbildningskampanj
Motion nr 45, Inför utsläppsransonering
Åter till Påverka politiken-sidan | Se alla motionerSe alla motioner | Skriv en egen motion


Övergripande motioner