Ämnesområde:

Skog, mark och vatten

Skogen förvandlas av skogsindustrin till trädplantager utan ett naturligt djur- och växtliv, vilket radikalt förminskar dess förmåga att vara CO2-sänka. Det finns stora förhoppningar om att kunna använda skogsråvara som ersättning för fossilt bränsle och byggnadsmaterial i stället för CO2-intensiv cement, som plastersättning och till textil. Kommer skogen att räcka till detta? Är alternativet andra energislag eller mer arbetskraft för driften?

Världshaven värms upp och försuras av växthusgasutsläppen. Världen över hotas den biologiska mångfalden och med den människans möjlighet att försörja sig på ett hållbart sätt. Hur ska vi möta det hotet?

Rekommenderade motioner i detta ämnesområde

På utskottsmötet för detta ämne har följande motioner blivit rekommenderade:

Motion nr 56, Mer lövträd i skogen för klimatet och den biologiska mångfalden
Motion nr 231, Skydda kollagret i de svenska skogarna
Motion nr 128, Främja odling och förädling av biologiska industriråvaror
Motion nr 217, Anpassning till det stigande havet
Motion nr 151, Fler naturreservat – mål 50 % av Sveriges yta.
Motion nr 51, Skogsindustrin och dess forskning med produktutveckling


Vinnande motion i detta ämnesområde:
Motion nr 231, Skydda kollagret i de svenska skogarna


Åter till Påverka politiken-sidan | Se alla motionerSe alla motioner | Skriv en egen motion

Motioner om Skog, mark och vatten