Ämnesområde:

Utbildning

Hållbar utveckling nämns flitigt i många styrdokument för utbildningar på alla nivåer i vårt land. Men förverkligandet i undervisningen får inte genomslag. Hur kan vi göra så att fler unga får verklig kunskap och erfarenhet inom området hållbar utveckling och klimat?

Även utanför de befintliga utbildningsstrukturerna behöver människor utbildas och informeras – inte minst personer som sitter i inflytelserika positioner som t ex politiker, företagsledare, forskare, journalister, tjänstemän på myndigheter på olika nivåer – men även alla andra som har rätt att utkräva kloka beslut av dessa personer. Hur kan sådan bred folkbildning främjas?

Rekommenderade motioner i detta ämnesområde

På utskottsmötet för detta ämne har följande motioner blivit rekommenderade:

Motion nr 146, Uppdrag att genomföra en upplysningskampanj om val av transportmedel
Motion nr 166, Folkbildningen, klimatet och Agenda 2030
Motion nr 42, Återinföra formuleringar kring miljö och hållbar utveckling i skollagen.


Vinnande motion i detta ämnesområde:
Motion nr 42, Återinföra formuleringar kring miljö och hållbar utveckling i skollagen.


Åter till Påverka politiken-sidan | Se alla motionerSe alla motioner | Skriv en egen motion

Motioner om Utbildning