Klimatriksdagen och valet 2022


Så här såg det ut inför förra valet

Valet 2022 riskerar att domineras av kortsiktiga löften och maktspel. De viktiga framtidsfrågorna har svårt att synas i debatten. Men klimatkrisen och krisen för ekosystemen väntar inte. Den ekonomiska krisen, den sociala oron och de högre levnadskostnaderna hänger samman med det som hotar klimatet och ekosystemen. Fossilsamhället är ett allt större hot mot vår trygghet och försörjning.

Inför valet 2022 för Klimatriksdagen därför fram viktiga budskap till politikerna och väljarna. 

Dags för verkstad i Klimatpolitiken - Klimatriksdagens valbudskap

Forskarrapporterna är tydliga. Det är oerhört bråttom. Dagens klimatpolitik räcker inte för att säkra ett hållbart klimat och ett gott liv för alla i framtiden.

Valet 2022 handlar om framtiden - men vill politikerna verkligen satsa på den? Hur prioriterar politikerna framtidsfrågorna i höstens val?

Klimatriksdagen har presenterat en omställningsplan och röstat fram tolv motioner med viktiga budskap till väljare och politiker. Vi har också sammanfattat innehållet i dessa i vårt budskap inför valet och den kommande mandatperioden, se nedan.

Här kan du ladda ner vårt valflygblad  (PDF - A5 2 sidor)

Här kan du ladda ner vår valbroschyr (PDF - A5 4 sidor)

Vad tycker partierna om motionerna från Klimatriksdag 2022?

Klimatriksdagen har undersökt hur riksdagens politiska partier ser på de 12 vinnande motionerna från Klimatriksdag 2022. Bilden ovan visar en sammanfattning av hur många motioner respektive parti stöder (grönt) , avvisar (rött) eller stöder delvis (gult). För mer information om kommentarerna på motionerna, gå till de vinnande motionernas sida och läs sammanfattningar av kommentarerna under respektive motions flik. Du kan också läsa de fullständiga kommentarerna samlade i detta pdf-dokument.

Tabellen visar översiktligt hur de olika partierna ställer sig till de 12 vinnande motionerna från Klimatriksdag 2022.

L, M och SD har inte lämnat specifika responser på de individuella motionerna, utan endast sammanfattande utlåtanden. Du kan se dem nedan.

Sveriges kommuner måste gå före i klimatomställningen

Inför valet har Klimatriksdagens nätverk med lokala klimatgrupper har tagit fram ett upprop om klimatfrågan och valet 2022. Klimatomställningen är en viktig fråga också i de lokala valen. Med kraven i uppropet kan du hålla koll på vilka partier som vill göra mest för att din kommun ska klimatsmart och hållbar. Uppropet stöds av 110 lokala grupper från hela Sverige.

Klimatriksdagen deltar i debatten

Politiker gör inte vad som krävs för att nå klimatmålenSveriges vilsna klimatpolitik; Sverige kan bli en global vägvisare – det är rubrikerna på några av Klimatriksdagens debattartiklar i år. Du hittar dem alla i denna lista.

Klimatrörelsens gemensamma ståndpunkter inför valet

Klimatrörelsen samverkar för att sätta gemensam kraft bakom några viktiga krav som politikerna behöver ta ställning till i valdebatten - och som du som väljare kan ha som stöd när du ska lägga din klimatröst i valet. I nätverket ingår ett stort antal klimat- och miljöorganisationer som tillsammans representerar ett brett klimatengagemang över hela landet. Här hittar du klimat- och miljörörelsens gemensamma checklista inför valet.

Allians för Rättvis Klimatomställning (ARK), där Klimatriksdagen ingår tillsammans med en rad andra civilsamhällesorganisationer, har publicerat en gemensam granskning av riksdagspartiernas klimatplaner. Läs mer i detta pressmeddelande från ARK.

Andra länkar för klimatväljare

Naturskyddsföreningen och WWF har gjort guider omkring partiernas miljö- och klimatarbete, och även deras ställningstaganden inför valet.

Här hittar du Naturskyddsföreningens guide.

Här hittar du WWFs valgranskning.