Ämnesområde:

Transport

Grunden till infrastrukturen är förhållanden mellan stad och landsbygd, produktionens fördelning inom landet och över jordens yta och hur människor förflyttar sig för arbete och fritid. Transporterna står idag för ungefär en tredjedel av utsläppen av växthusgaser. Detta måste minska kraftigt relativt dagens trafik och prognoser.

Hur kan städernas trafiksystem utformas för att ge en effektiv utsläppsminskning? Vad kan göras för att främja kollektivt åkande? Hur kan vi bryta den ökande trenden för godstransporter på väg? Och hur ska vi hantera flyget, som har den högsta klimatpåverkan och som ökar kraftigt?

Hur kan vi få en hållbar transportplanering som inbegriper transporter, såväl i stad som på landet och mellan länder, och både person- och varutransport? Hur ska fossila drivmedel ersättas? Och hur mycket måste trafikvolymen i sig minska?

På grund av stort antal inskickade motioner i detta ämne har det delats upp i två områden, Transport 1 och Transport 2. En vinnande motion kommer att röstas fram från vardera området.Vinnande motioner i detta ämnesområde:
Motion nr 6, Åtgärder och styrmedel ska utgå från klimatmål
Motion nr 41, Samordnad tågtrafik inom EU


Åter till Påverka politiken-sidan | Se alla motionerSe alla motioner | Skriv en egen motion

Motioner om Transport