Klimatriksdagens Siri Gidlund delar ut de vinnande motionerna från Klimatriksdag 2018 till representanter för Sveriges Riksdag

eng

Våra ställningstaganden

Folkriksdagarna är det som gör Klimatriksdagens arbete unikt och det från dem som våra ställningstaganden i klimatfrågan utgår. Dessa utgör grunden för de andra uttalanden vi gör, t ex i debattartiklar eller i vår "call for action" inför EU-valet.

Här dokumenterar vi Klimatriksdagens ställningstaganden (OBS allt material om Klimatriksdag 2022 ligger f n på klimatriksdag2022.se)

Klimatriksdagens omställningsplan för svensk klimatneutralitet 2035

Temarapporter och remissvar från Klimatriksdagen

Debattinlägg från Klimatriksdagen

Vår "call for action" inför EU-valet 2019

Motioner till Klimatriksdag 2018

Motioner till Klimatriksdag 2014 (extern länk)

Klimatriksdagens omställningsplan för svensk klimatneutralitet 2035

Klimatomställning för Sverige 2035 är klimatriksdagens nya och utvecklade omställningsplan som utgår från en koldioxidbudget för Sverige där också de biogena utsläppen och upptagen tas med. Med konkreta förslag inom alla väsentliga samhällsområden visar planen att Sverige kan, få ner utsläppen och öka sina kolsänkor för att nå klimatneutralitet redan 2035.

Omställningsplanen (fulltext)

Kort sammanfattning av planen för medier m fl

Rapporter och remissvar från Klimatriksdagen

Klimatriksdagens arbetsgrupper och medlemmar med specialkompetens har möjlighet att fördjupa sig i frågeställningar och teman som är viktiga i klimatfrågan och som behöver lyftas fram i debatten. Här hittar ni temarapporter och remissvar som våra engagerade medlemmar och samarbetspartners tagit fram.

Temarapport "Biodrivmedel – en god tanke?"
Temarapport "Människan i klimatkrisens tid"
Temarapport "Svenskt jordbruk 2035"
Temarapport "Omställning till ett hållbart transport- och mobilitetssystem"
Remissvar gällande delbetänkandet "Sveriges globala klimatavtryck" (SOU 2022:15)
Remissvar gällande skrivelse "Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil"  (Fi2022/02813)
Remissvar gällande ”Rätt för klimatet” (SOU 2022:21)

Klimatriksdagen tar ton i den klimatpolitiska debatten

Med stöd av sin värdegrund och sina framröstade klimatförslag har Klimatriksdagen, ibland i samarbete med andra grupper, gjort debattinlägg för att öka uppmärksamheten kring klimatfrågan. Här följer länkar till ett antal av dessa inlägg:

"Call for action" inför EU-valet 2019

Som en del av Klimatriksdagens kampanj inför EU-valet 2019 skapades, byggt på de vinnande motionerna från Klimatriksdag 2018, en s k Call for action med förslag på hur EU-parlamentskandidaterna borde agera i klimatfrågan. Den har sedan delats ut till samtliga partier och kandidater.

Läs Klimatriksdagens Call for action

”Jag tycker det här är ju ett fantastiskt bra dokument … det är väldigt tydligt, och det är klart att det är väldigt ambitiöst”
– Anders Wijkman om vår Call for Action

Motioner till Klimatriksdag 2018

Till Klimatriksdag 2018 inkom totalt 247 motioner som behandlades i något av de 10 utskott som bildats för olika ämneskategorier (se nedan). Sammanlagt röstades 12 vinnande motioner fram (pga det stora antalet motioner i kategorierna Transport och Övergripande röstades 2 motioner fram i dessa kategorier).

Nedan finner du de olika ämneskategorierna, listan över de vinnande motionerna, och fullständiga listor över alla 247 motioner.

Ämnesområden för motioner och utskott

Varje ruta nedan representerar ett ämnesområde. Klicka på texten på rutans baksida för att komma till en sida som berättar mer om ämnet, om utskottet som ansvarar för det och om de motioner som skrivits om ämnet.

Listor över motioner