Motioner till Klimatriksdag 2022

Ämneskategorier för motionerna

Årets tema är Människan i omställningen. Människor finns på båda sidor av orsak och verkan i klimatkrisen och då det är mänskligt skapade system som har orsakat klimatkrisen kan vi tillsammans bryta upp, göra om och skapa nytt. Vi är omställningen!

Till Klimatriksdag 2022 har det kommit in hela 149 förslag på hur vi kan ställa om, från 187 olika personer och 18 organisationer (se listan längre ner på sidan). Ingen av motionerna gör anspråk på att ensam lösa klimatkrisen. Den kan inte lösas genom en enda åtgärd, eller typ av åtgärd. Men tillsammans tar motionerna sig an sex avgörande faktorer för omställningen – dessa har vi kategoriserat motionerna utifrån, och Klimatriksdag 2022 kommer att rösta fram de bästa motionerna i respektive kategori.

Klicka på någon av de 6 rubrikerna nedan för att lära dig mer om respektive kategori. Då får du också länken till en pdf som innehåller alla motioner i den kategorin. Längre ner på den här sidan finns också en lista över alla motioner där du kan filtrera efter kategori eller nyckelord.

Till Klimatriksdag 2022 har det kommit in hela 149 förslag på hur vi kan ställa om, från 187 olika personer och 18 organisationer (se listan längre ner på sidan). Nu är det dags att rösta fram de bästa  – här finns information om röstningen!

Vi har delat in motionerna i sex ämneskategorier, och i varje kategori skall två vinnande motioner röstas fram. Kategorierna presenteras på denna sida. Där finns också länkar till pdf-dokument där alla motioner i respektive kategori är samlade.

Här nedanför finns en lista på alla motioner. Den kan du sortera eller filtrera efter ämneskategori eller nyckelord. Läs mer om detta nedan under "Hur man använder motionslistan".

Till Klimatriksdag 2022 kom det in in hela 149 förslag på hur vi kan ställa om, från 187 olika personer och 18 organisationer (se listan längre ner på sidan). Nu är omröstningen klar och 12 vinnande motioner har blivit utvalda att överlämnas till Sveriges Riksdag.

Vi har delat in motionerna i sex ämneskategorier, och i varje kategori har två vinnande motioner röstats fram. Kategorierna presenteras på denna sida. Där finns också länkar till pdf-dokument där alla motioner i respektive kategori är samlade.

Här nedanför finns en lista på alla motioner. Den kan du sortera eller filtrera efter ämneskategori eller nyckelord. Läs mer om detta nedan under "Hur man använder motionslistan".

Omröstningen

Vill du vara med och rösta fram dina favoritmotioner?

För att bli röstberättigad anmäler du dig antingen som deltagare på Klimatriksdag 2022 eller blir medlem i Föreningen Klimatriksdagen. Då får du röstkort via epost med detaljerade instruktioner hur man röstar.

Du kan rösta när som helst under perioden 1 mars till 2 april kl 17:00. Totalt kommer tolv vinnande motioner – två i varje kategori – att utses, och de tillkännages under den sista dagen av Klimatiksdag 2022 den 3 april!

Har du fått ett röstkort men tappat bort det? Mejla då till motionsgruppen, motionsgrupp@klimatriksdagen.se, så får du hjälp.

Motionslistan